VZDĚLÁVACÍ

A PORADENSKÉ STUDIO

„ČAS ZMĚNY

a SEBEROZVOJE“

MOTTO: „Z řetězce malých změn vzniká změna velká“